CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 

  Họ và Tên:

LÊ HỒNG CHIẾN

  Ngày sinh:

Sinh ngày : 15/02/1966

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Thôn Thần Xuân , Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

UVBTT đảng ủy - CT. UBMTTQ

  Họ và Tên:

NGUYỄN VĂN NAM

  Ngày sinh:

03/02/1988

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Thôn Trung Tiến, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học quản lý nhà nước

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Nông dân xã

  Họ và Tên:

PHÙNG NGỌC QUYÊN

  Ngày sinh:

12/12/1973

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Thôn Long Bình , Xã Hoằng  Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học  Quản lý nhà nước

Trình độ lý luận

Trung cấp

  Chức vụ :

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

  Họ và Tên:

PHÙNG THỊ HUYỀN

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 12/09/1983

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Thôn Long Xuân , Xã Hoằng  Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học kế toán

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã

  Họ và Tên:

TRỊNH VĂN HIÊN

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 10/07/1986

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  Thường trú:

Thôn  Tây Đại , Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học  QLNN

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  xã

 

                                                                                  PHƯƠNG THẢO - ĐÀI TT Xà