Hoạt động của HĐND & UBND xã

Hoằng Xuyên lập chốt kiểm soát dịch covid-19

Thực hiện cv chỉ đạo của Huyện Hoằng Xuyên lập chốt kiểm soát dịch covid-19 trên địa bàn xã

HĐND xã phiên họp thứ 2

HĐND xã tổ chức phiên họp thứ 2 và sơ kết 6 tháng

HĐND XÃ HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

HĐND XÃ HOẰNG XUYÊN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BẦU CÁC CHỨC DANH

7 ĐIỀU CẦN NHỚ TRONG KỲ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: 1/ Ngày bầu cử; 2/ Địa điểm bầu cử; 3/ Đi bầu cử sớm; 4/ Mang theo thẻ cử tri; 5/ Chọn đúng, bầu đủ; 6/ Thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; 7/ Hướng dẫn, tuyên truyền mọi người tham gia bầu cử.

TRIỂN KHAI CĐ 22 CỦA UBND HUYỆN

BCĐ phòng chống dịch covid -19 xã Hoằng xuyên triển khai cđ 22 của UBNd huyện về công tác phòng chống dịch phù hợp với địa phương

Trồng cây đầu năm

Đảng ủy - HDDND - UBND xã phối hợp với công đoàn xã và các thôn tổ chức lễ trồng cây