Gieo cấy vụ mùa

Đăng lúc: 00:00:00 06/06/2020 (GMT+7)

Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Hoằng Xuyên, bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi bắt đầu xuống đồng cấy lúa vụ mùa 2019. Với niềm vui được mùa vụ chiêm xuân 2019 là động lực để nông dân trên địa bàn xã bước vào vụ sản xuất mới.

Ở thời điểm cuối tháng 5, nông dân  xã nhà đã thu hoạch xong lúa xuân. Ngay từ rất sớm,  xã đã chỉ đạo HTX DVNN, chủ máy cày bừa thực hiện gặt đến đâu, đổ ải đất đến đó, để giúp cho bà con nông dân vừa nhàn, vừa có hiệu quả trong sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa này, xã  có kế hoạch gieo cấy  70 ha lúa, toàn xã chỉ gieo cấy một trà mùa sớm, đảm bảo cho lúa trổ vào thời điểm an toàn. Theo hướng dẫn của UBND huyện, trên cơ sở bộ giống cơ cấu của huyện,  xã đã thực hiện cơ cấu 1 đến 2 giống lúa với các giống chủ lực: Thiên ưu 8, Lam Sơn 8, 225…  Bên cạnh đó đã hướng dẫn cơ cấu giống đến từng thôn, xóm, từng xứ đồng, cơ cấu giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau; thời gian gieo mạ trước khi cấy từ 16 đến 20 ngày.

64660084_2097491620549253_2495063226572603392_n.jpg

Để tiến độ gieo cấy đạt kế hoạch đề ra, ngay khi chuẩn bị thu hoạch lúa chiêm xuân, UBND xã đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ mùa, tập trung gieo mạ sớm, thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân. HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân cách gieo cấy vụ mùa đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống, áp dụng các biện pháp canh tác cải tiến, đẩy nhanh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác cung ứng giống, đảm bảo chất lượng; chú trọng công tác dự tính, dự báo, giám sát chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại để bảo vệ lúa mùa…

64625064_675131056285198_5365168241586995200_n.jpg

Với phương châm: đi trước, đón đầu, tiếp nhận công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, trong đó, du nhập những giống có tiềm năng, năng suất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương được xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của HTX DVNN  Nam Tiến.

Với tinh thần khẩn trương, bám sát thời vụ, cho đến thời điểm hiện tại, xã nhà đã gieo cấy được hơn 50% diện tích . Với quyết tâm cao trong sản xuất vụ mùa, toàn xã phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa 2019 trước ngày 30/6.

                                                                    Phương Thảo - Đài TT xã