Thông báo về việc tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây lúa vụ mùa thu năm 2021

Đăng lúc: 00:00:00 16/09/2021 (GMT+7)

 

                        THÔNG BÁO

                      Về việc tăng cường các biện pháp chăm sóc, bảo vệ

                                       cây  lúa vụ mùa thu năm 2021

  Thực hiện tốt sự chỉ đạo về công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh của phòng nông nghiệp Huyện. Trạm bảo vệ thực vật huyện Hoằng Hóa.

   Hiện nay cây lúa  đang  vào giai đoạn trổ bông . Tuy nhiên, với thời tiết giao mùa như hiện nay thì tình hình sâu bệnh trên cây lúa cũng hết sức phức tạp.  UBND xã-  ban nông nghiệp  thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân 1 số công việc cần thiết sau:

1.Thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh, phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

2. Bắt đầu từ ngày 13-16/8/2021 yêu cầu cán bộ và nhân dân phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá đòng  kết hợp phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, khô vằn và vàng lá, sâu độc thân  ( nếu có ).

3. Nguyên tắc phun: Thực hiên theo nguyên tắc 4 đúng: “ phun thuốc đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách” khi phun chú ý công tác an toàn lao động.

4. Khi phun thuốc: Nên luân phiên thuôc để sâu bệnh không lờn thuốc và kháng thuốc.

                                                                                                       BAN NÔNG NGHIỆP