Xây dựng Đảng

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG XUYÊN TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

ĐẢNG BỘ XÃ HOẰNG XUYÊN TỔ CHỨC LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa

Ngày 10.9.2021, tại phòng họp cơ quan, đã diễn ra hội nghị BTV Huyện ủy Hoằng Hóa.

Dâng hương kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hoằng Hóa

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện Hoằng Hóa (01-9-1930 - 01-9-2021), Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện Hoằng Hóa, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Đức đã đến dâng hoa, dâng hương tại nhà bia (thôn cự Đà xã Hoằng Minh – nay là xã Hoằng Đức) nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hoằng Hóa.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của BCH Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.