Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa

Đăng lúc: 00:00:00 15/09/2021 (GMT+7)

Ngày 10.9.2021, tại phòng họp cơ quan, đã diễn ra hội nghị BTV Huyện ủy Hoằng Hóa.

 Đồng chí Lê Xuân Thu- TUV- Bí thư HU- CT HĐND huyện- chủ trì và khai mạc hội nghị; tham dự hội nghị có: Đồng chí Đoàn Thị Hải- Phó Bí thư TT huyện ủy, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm- Phó BT huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, các Phó Chủ tịch UBND huyện,  Chánh Văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND, Chủ tịch LĐLĐ huyện, trưởng 1 số phòng chuyên môn liên quan và lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội, Công an huyện.
1. toàn cảnh.jpg
toàn cảnh hội nghị
1. 1 Đồng chí Lê Xuân Thu - BT HU- CT HĐND huyện chủ trì và khai mạc hội nghị.jpg
Đồng chí Lê Xuân Thu - BT HU- CT HĐND huyện chủ trì và khai mạc hội nghị
 
Tại hội nghị, các đồng chí đã tìm hiểu, thảo luận đóng góp  ý kiến vào  dự thảo các văn bản:  Quy định phân công, phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, các kế hoạch hành động Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, quy định, tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.
2.jpg
 
3..jpg
 
4.jpg
 
5.jpg
 
Về nội dung đóng góp vào các văn bản kế hoạch hành động Nghị quyết:  Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 03  của Ban Bí thư  khóa XIII về  tăng cường của Đảng đối với cuộc vận động “ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng  Việt Nam” trong tình hình mới; chỉ thị số 06 về  tăng cường sữ lãnh dạo của đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới;  Chỉ thị số 05  về  công tác giảm nghèo bền vững đến năn 2030;  và các kết luận: Kết luận số  06 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội  và kết luận số 02, ngày 25/6/2015 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Về vấn đề này, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị: trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, giao cho Văn phòng có trách nhiệm tiếp thu, tổng hợp chỉnh sửa, bổ sung cho hoàn thiện đảm bảo đúng, trúng, phù hợp thực tiễn. Riêng đối với Kế hoạch hành động thực tiễn Chỉ thị  06- CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, các phòng, cơ quan liên quan cần lưu tâm, tham mưu xây dựng bộ quy tắc về truyền thống gia đình, cách ứng xử văn hóa trong gia đình, tôn vinh gia đình hiếu học, xây dựng  mô hình gia đình có trách nhiệm với cộng đồng. Để  công tác xây dựng gia đình trên địa bàn huyện trong tình hình mới mang lại hiệu quả, hướng tới, hàng năm huyện sẽ tổ chức ngày gia đình Việt Nam  vào ngày 28.6.
Về Công tác lãnh chỉ đaọ các biện pháp tiếp theo trong phòng, chống COVID- 19, trên tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, cấp độ có thể xảy ra,  hội nghị đã thông qua dự thảo và đóng góp vào Phương án tổ chức xét nghiệm và tiêm vacxin phòng, chống COVID- 19; Phương án điều trị COVID -19 trên địa bàn huyện; kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid- 19  trên dịa bàn huyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.
Tuyết Mai: Trung tâm VHTTTT & DL
 
 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc