THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

  Họ và Tên:

LÊ VĂN BA

 

  Ngày sinh:

Sinh ngày : 20/07/1966

 

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

  Thường trú:

Thôn Thanh Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học Quản lý nhà Nước

 

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 

  Chức vụ :

Phó Bí thư - CT UBND xã

 

  Họ và Tên:

NGUYỄN VĂN LÂM

 

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 20/05/1973

 

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

  Thường trú:

Thôn Long Xuân , Xã Hoằng  Xuyên , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

 Trình độ  chuyên môn:

Đại học  Quản lý nhà

 

Trình độ lý luận chính trị

Trung cấp

 

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ -  Phó chủ tịch UBND xã

 

  Họ và Tên:

Vũ Văn Hải

 

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 19/08/1988

 

  Quê quán:

Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

  Thường trú:

Thôn Thanh Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

 Trình độ  chuyên môn:

Trường Trung cấp chuyên ngành quân sự địa phương .

 

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 

  Chức vụ :                         

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng BCHQS xã

 

 

  Họ và Tên:

Hà Quang Tiến

 

  Ngày sinh:

Sinh ngày: 17/04/1982

 

  Quê quán:

Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc,  Tỉnh Thanh Hóa

 

Nơi ở hiện nay

Số nhà 13 phố Trịnh Căn, Phường Đông vệ, Tp Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 

 Trình độ  chuyên môn:

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

 

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 

 

  Chức vụ :

Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an xã

 

                                                                                   
PHƯƠNG THẢO - ĐÀI TT Xà