Y tế - Giáo dục

THÔNG BÁO TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC GIA CẦM ĐỢT 2 NĂM 2023

Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2023 trên địa bàn xã

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Không khí hân hoan khai giảng năm học mới 2023 – 2024

bài tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới

BCĐ phòng chống dịch covid-19 xã đề nghị nguwoif dân thực hiện 1 số biện pháp trong công tác phòng chống dịch

MỘT SỐ BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ COVID-19

Một số nội dung cần chú ý trong công tác phòng chống dịch

dịch tả lợn châu phi

công tác triển khai dịch tả lợn châu phi