HĐNVQS XÃ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SƠ KHÁM TUYỂN NĂM 2022

Đăng lúc: 00:00:00 10/01/2022 (GMT+7)

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SƠ KHÁM SƠ TUYỂN CẤP XÃ NĂM 2022

Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật công an nhân dân;

Căn cứ vào kế hoạch số 1122/KH – HĐNVQS ngày 24/9/2021 của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Hoằng Hóa;

Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng ủy xã về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Sáng  ngày 13 tháng 10 năm 2022, tại hội trường UBND xã, Hội đồng NVQS xã Hoằng Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển cấp xã , khám tuyển cấp huyện và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022.

Thành phần tham dự hội nghị gồm các ông (bà) là thành viên HĐNVQS xã.

QS.jpg

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn HĐNVQS xã gồm 14 thành viên và 10 ông (bà) trưởng thôn tham gia là thành viên của HĐ. Ông Lê Văn Ba – CT. UBND xã là CT HĐNVQS xã; Ông Vũ Văn Hải – chỉ huy trưởng quân sự là PCT.TT của HĐNVQS xã cùng các ông bà là trưởng công an, CT MTTQ. CT HCCB, CT HND, CT, HLHPN, bí thư đoàn thanh niên, công chức văn hóa – thông tin, công chức vp thống kê, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng trường THCS tham gia làm thành viên. Về phía cơ sở 10 ông bà trưởng thôn làm thành viên.

Hội nghị cũng đã được nghe kế hoạch tổ chức khám sơ tuyển cấp xã , khám tuyển cấp huyện và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022 do ông Vũ Văn Hải – PCT.TT HĐNVQS xã thông qua; 

Tại hội nghị cũng đã có 1 số ý kiến về danh sách rà soát như : công dân còn khẩu tại địa phương nhưng từ nhỏ không ở địa phương do mẹ mất sớm ở với họ hàng; công dân đã đi học đại học, cao đẳng; công dân đã đi nước ngoài và công dân dị tật…;

Thông qua hội nghị xét duyệt sơ bộ, hội đồng NVQS cùng các đơn vị thôn đã loại  đã thống nhất với các ý kiến đã nêu.

Thay mặt HĐNVQS xã đồng chí Chủ tịch HDDNVQS xã đã kết luận hội và giao các cơ sở thôn đối mối trực tiếp với đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự x㠖 PCT.TT hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục rà soát và thống nhất danh sách nam thanh niên đủ điều kiện tham gia kham sơ tuyển tại xã. Dự kiến, thời gian khám sơ tuyên tại trạm y tế xã diễn ra vào ngày 7/11/2021.Phát lệnh điều khám sức khỏe NVQS cấp huyện xong trước ngày 20/11/2021.

                                                                                             PHƯƠNG THẢO - ĐÀI TT XÃ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc