HĐND XÃ HỌP PHIÊN THỨ NHẤT

Đăng lúc: 15:00:00 25/06/2021 (GMT+7)

HĐND XÃ HOẰNG XUYÊN KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 HỌP PHIÊN THỨ NHẤT BẦU CÁC CHỨC DANH

Tin bài

Về kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

-         Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

-         Sáng ngày 24/6/2021 tại hội trường lớn của xã, HĐND xã khóa XXI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thanh chủ tịch HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đ/c Lê Huy Lượng -  Thường vụ huyện ủy -  PCT HĐND huyện, các đ/c ban TVHU, phòng Nội Vụ và đại biểu huyện được bầu tại khu vực, cùng toàn thể các đại biểu HĐND và các thủ trưởng ban nghành đoàn thể cấp xã về dự đông đủ.


HĐND P1.jpg

                                      TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ             

         Kỳ họp nghe Đ/C Lê Văn Ba chủ tịch UBBC xã báo cáo kết quả bầu cử ĐBHĐND xã khóa XXI và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XXI.

HĐND xã tiến hành hành bầu các chức danh CTHĐND - PCTHĐND – CTUBND – PCTUBND các thành viên UBND - trưởng phó các ban các ban của HĐND xã.

Trong bầu không khí dân chủ đoàn kết và thẳng thắn với hình thức bầu cử bằng phiếu kín HĐND đã bầu ra ông Lê Quang Thúy  trứng cử vào chức danh – CTHĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ ông -  Lê Ngọc Thành trúng cử vào chức danh – PCTHĐND xã

+ ông - Lê Văn Ba trứng cử vào chức danh – CTUBND xã

+ ông - Nguyễn Văn Lâm trúng cử vào chức danh – phó CTUBND xã

+ Đ/C - Vũ Văn Hải và Đ/C Hà Quang Tiến trúng cử vào chức danh Ủy viên UBND .

+ ông - Nguyễn Văn Nam trúng cử vào chức danh – trưởng ban pháp chế HĐND

+ bà -  Nhữ Thị Tiến  trứng cử vào chức danh – Phó ban pháp chế HĐND

+ ông - Trịnh Văn Hiên Trứng cử vào chức danh – Trưởng ban KTXH

+ ông - Nguyễn Xuân Nam Trúng cử vào chức danh – Phó Ban KTXH

Sau khi bầu song các chức danh của HĐND ông Lê Quang Thúy CTHĐND xã Nhiệm kỳ 2021 – 2026 phát biểu nhận nhiệm vụ. Đại diện cho các đ/c được bầu tại kỳ họp đ/c Lê Văn Ba -  CTUBND xã phát biểu ý kiến cảm ơn sự tiến nhiệm của HĐND tại kỳ họp thứ nhất. Ông đã xác định được  trách nhiệm nặng nề của mình nên rất mong nhận được sự quan tâm của các đại biểu HĐND xã khóa XXI trong việc thống nhất các nội dung chương trình hành động của UBND để cá và tập thể Cán bộ công chức UBND xã hoàn thành tốt công việc được giao.

Tiếp tực nội dung kỳ họp đoàn Thư Ký thông qua các nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các chức danh HĐND – UBND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND xã biểu quyết nhất trí 100%.

Sau khi bầu ra các chức danh HĐND và UBND, HĐND xã tiến hành xem xét quyết định thư ký kỳ họp HĐND. Đồng thời HĐND thành lập 9 tổ HĐND theo đơn vị bầu cử và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Kỳ họp đã nghe phát biểu Bế mạc kỳ họp của Chủ tọa , trong phát biểu bế mạc chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã trên đây là toàn bộ nội dung kỳ họp thứ nhất khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. BVHTT xin kính chúc toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã cùng nhau đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nghị quyết. quyết tâm xây dựng xã Hoằng Xuyên ngày càng phát triển – sớm đưa quê hương trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

 

NGƯỜI ĐƯA TIN

 

 

 

Lường Thị Hiếu

 

LÃNH ĐẠO DUYỆT