họp bcđ hộ nghèo, cận nghèo

Đăng lúc: 00:00:00 09/08/2022 (GMT+7)

Họp Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021.

Chiều ngày 17/9/2021, BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Hoằng Xuyên năm 2021 họp triển khai các nội dung về công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Hội nghị đã đựơc nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoài – Công chức văn hóa phụ trách  TBXH  thông qua các quyết định, thông tư hướng dẫn của cấp trên về kế hoạch giảm nghèo và quy định mức thu nhập để xét căn cứ tính rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình năm 2021; nghe báo cáo tình hình công tác họp rà soát tại các thôn và danh sách các hộ nghèo, cận nghèo tại 10 thôn trên địa bàn xã. Tại hội nghị đã nêu lên các ý kiến về tầm quan trọng của việc giảm nghèo, về chế độ an sinh xã hội và đảm bảo tình hình chính trị của địa phương; những thuận lợi khó khăn trong công tác rà soát hộ nghèo, các bước và quy trình tính thu nhập để làm căn cứ tính chuẩn nghèo, cận nghèo, hộ nông nghiệp có mức sống trung bình.

hn2.jpg

Hội nghị cũng đã được nghe danh sách tổng hợp kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo  của xã với tổng 52 hộ nghèo = 293 nhân khẩu đạt 2,93%; 116 hộ cận nghèo = 399 nhân khẩu tỉ lệ 6,29%.

Kết luận hội nghị đồng chí  Lê Văn Ba – CT UBND xã,  Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo xã đã giao cho 2 đồng chí chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp trên theo quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn , đảm bảo chất lượng, hiệu quả  theo lộ trình đề ra./.

                                                                      Phương Thảo – Đài TT xã 
0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc